Supervízia

Pozývame vás na supervíziu pre INPP certifikovaných odborníkov 1.-2.11.2019 v Břeclavi.

Viac podrobností nájdete v letáku a prihlásiť sa môžete tu.

Bližšie informácie:
Mgr. Jana Trčková, tel.: +420 720 111 712, email: jana.trckova@inpp.online

INPP Slovensko a Česko poskytuje podľa potreby supervíziu pre absolventov INPP školského  intervenčného programu a INPP certifikovaných odborníkov.