Supervízia

Bližšie informácie:
Mgr. Monika Gregussová, tel.: +421 908 028 051, email: monika.gregussova@inpp.online

Pripravujeme supervíziu pre INPP certifikovaných odborníkov 1.-2.10.2018 v Bratislave.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku a prihlásiť sa môžete tu.

INPP Slovensko a Česko poskytuje podľa potreby supervíziu pre absolventov INPP školského  intervenčného programu a INPP certifikovaných odborníkov.