Sally Goddard Blythe: Dieťa v rovnováhe

Kniha Sally Goddard Blythe je strhujúce čítanie o našich ďeťoch a o tom, čo je dôležité pre ich vyvážený vývin. Kniha je určená širokej verejnosti, najmä rodičom, ale aj odborníkom pracujúcim s deťmi. Na vysokej odbornej úrovni a zároveň vo forme prístupnej i laickému čitateľovi sa zaoberá problematikou spojitosti vývinových porúch učenia s fyzickým vývinom.

Autorka prináša najnovšie poznatky neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa. To, čo sa udeje v prvých rokoch života, ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa naplno rozvinúť svoj potenciál či už pri zvládnutí vzdelávania, sebaregulácie alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Zdravý vývin dieťaťa po fyziologickej stránke podmieňuje spoluprácu medzi mozgom a telom. Správne fungujúca senzomotorická integrácia je vitálnym základom kognitívnej, emocionálnej aj sociálnej inteligencie dieťaťa. V publikácii nájdete aj mnoho užitočných rád, cvičení s deťmi a príkladov, ktoré vám pomôžu posilniť intuitívne rodičovstvo.

Táto kniha je v predaji a môžete si ju zakúpiť aj priamo cez našu stránku za 25 € pomocou objednávkového formulára:

Kniha

Vaše meno a priezvisko (povinné)
Váš email (povinné)

Váš telefón

IČO

Fakturačná adresa (povinné)

DIČ

Korešpondenčná adresa

Počet výtlačkov (povinné)

Poznámka

Kniha je zasielaná na dobierku. K cene sa pripočítava poštovné podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty.