XXVI. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA INPP

Bratislava,16. – 17. máj 2020

XXVI. ročník medzinárodnej konferencie INPP otvára fórum pre diskusiu a výmenu poznatkov z mnohých oblastí medicíny, psychológie a pedagogiky v súvislosti s rôznymi aspektami vývinu dieťaťa a dysfunkciami detí a dospelých. Odborníci z radu krajín a odborov sa s účastníkmi podelia o svoje znalosti a skúsenosti z praxe i výskumu v oblastiach neuromotorického vývinu, metabolizmu a výživy, funkcií sluchu a zraku aj psychiky.

Konferencia je určená:
Odborníkom zaoberajúcim sa starostlivosťou o detských aj dospelých klientov s ťažkosťami v oblasti vzdelávania, správania, rôznymi zmyslovými, telesnými aj psychologickými dysfunkciami, profesionálom z odborov pedagogika, psychológia, logopédia, ergoterapia, optometria, fyzioterapia, pediatria a ďalších súvisiacich oblastí.

Jazyk:
Prednášky budú prezentované v anglickom a slovenskom jazyku, pri všetkých prezentáciách bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Denný program:
od 9:00 do 18:00 oba dni

Bližšie informácie: www.inpp2020.online