Bilaterálna integrácia

Program Bilaterálnej integrácie vytvorila Sheila Dobie a je navrhnutý tak, aby pomocou pohybových cvičení rozvíjal spoluprácu medzi oboma mozgovými hemisférami, koordináciu, rovnováhu a posturálnu kontrolu, ako aj senzorické integráciu. Program pozitívne ovplyvňuje motorické a kognitívne zručnosti, ktoré vedú k súbežnému a viacúrovňovému spracovávaniu úloh.

Bližšie informácie:
Mgr. Marianna Kadlečíková, tel.: +421 905 555 600, email: marianna.kadlecikova@inpp.online
Mgr. Jana Trčková, tel.: +420 720 111 712, email: jana.trckova@inpp.online